✿*دل شکسته...✿*

دلم شکست از کسانی ک جواب با وفاییم را با خیانت دادند

اسفند 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
تیر 92
59 پست
خرداد 92
14 پست